Assessoria comptable

Posem a la seva disposició les eines necessàries per a tota l’assessoria comptable de la seva empresa tant si és una persona física o jurídica. Podrà disposar en tot moment d’informes de gestió oficials o normalitzats que li facilitaran la presa de decisions.​

Realitzem les següents gestions:​

 • Revisió i processament de la comptabilitat.
 • Suport a la modernització de la gestió interna
 • Aplicació de recursos informàtics.
 • Elaboració de balanç de situació, Compte de Pèrdues i Guanys i Memòria, Estat de flux de tresoreria i estat de Canvis en el Patrimoni Net.
 • Posada al dia de la comptabilitat.
 • Actualització de balanços.
 • Obertura i tancament dels exercicis comptables.
 • Anàlisi d’amortitzacions i provisions.
 • Informes econòmics.

 • Confecció de llibres comptables.

 • Legalització de llibres oficials.

 • Legalització i dipòsit dels Comptes Anuals en el Registre Mercantil.
assessoria-comptable-bb-assessors-business-barcelona

Assessoria comptable

Posem a la seva disposició les eines necessàries per a tota l’assessoria comptable de la seva empresa tant si és una persona física o jurídica. Podrà disposar en tot moment d’informes de gestió oficials o normalitzats que li facilitaran la presa de decisions.​

Realitzem les següents gestions:​

 • Revisió i processament de la comptabilitat.
 • Suport a la modernització de la gestió interna
 • Aplicació de recursos informàtics.
 • Elaboració de balanç de situació, Compte de Pèrdues i Guanys i Memòria, Estat de flux de tresoreria i estat de Canvis en el Patrimoni Net.
 • Posada al dia de la comptabilitat.
 • Actualització de balanços.
 • Obertura i tancament dels exercicis comptables.
 • Anàlisi d’amortitzacions i provisions.
 • Informes econòmics.

 • Confecció de llibres comptables.

 • Legalització de llibres oficials.

 • Legalització i dipòsit dels Comptes Anuals en el Registre Mercantil.
assessoria-comptable-bb-assessors-business-barcelona