Expenedories de Tabac i Timbre i Loteries de l’Estat

Disposem d’una àmplia cartera d’Expenedories de Tabac i Timbre i de Loteries de l’Estat. Realitzem tots els tràmits necessaris davant el Comissionat per al Mercat de Tabacs (CMT) i la Societat Estatal Loteries i Apostes de l’Estat (SELAE), acompanyant-li en la tramitació del seu expedient:

  • Canvis d’emplaçament
  • Autorització d’obres
  • Transmissió inter vivos de titularitat d’Expenedoria
  • Transmissió mortis causa de titularitat d’Expenedoria

  • Sol·licitud de Tancament temporal
  • Sol·licitud d’Extensió transitòria d’Expenedoria
  • Sol·licitud de Magatzem complementari d’Expenedoria
  • Sol·licitud de Restricció horària en Expenedoria

  • Qualsevol altre tràmit relacionat amb el Comissionat per al Mercat de Tabacs

  • Transmissió d’Administració de Loteries o de Punts de Venda Mixt (PVM)

¿Vols conèixer els nostres estancs en cartera?

VEURE ESTANCS
compraventa-estancos-y-loterias-barcelona