Assessoria RGPD/LOPDGDD

El que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD). estableix les obligacions que els responsables i encarregats dels fitxers o tractaments, tant d’organismes públics com privats, han de complir per a garantir el dret a la protecció de les dades de caràcter personal.

Totes les empreses tenen dades de caràcter personal (dels seus empleats, les seves nòmines, les direccions de clients, de proveïdors, etc.) i, conseqüentment, totes tenen obligacions d’adaptés a la normativa de la RGPD-LOPDGDD

Li oferim un servei d’adaptació a la RGPD-LOPDGDD, destinat a empreses i professionals amb poca complexitat quant al tractament de dades de caràcter personal.

Contacti amb nosaltres i li remetrem un pressupost al seu cas i sense compromís.

I a més realitzem adaptacions a:

  • Serveis de vídeo vigilància
  • Comunitats de Propietaris
  • La LSSICE (Llei de Serveis de la Societat d’Informació d’Espanya).
assessoria-lopd-proteccio-de-dades-personals-bb-assessors-barcelona

Assessoria RGPD/LOPDGDD

El que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD). estableix les obligacions que els responsables i encarregats dels fitxers o tractaments, tant d’organismes públics com privats, han de complir per a garantir el dret a la protecció de les dades de caràcter personal.

Totes les empreses tenen dades de caràcter personal (dels seus empleats, les seves nòmines, les direccions de clients, de proveïdors, etc.) i, conseqüentment, totes tenen obligacions d’adaptés a la normativa de la RGPD-LOPDGDD

Li oferim un servei d’adaptació a la RGPD-LOPDGDD, destinat a empreses i professionals amb poca complexitat quant al tractament de dades de caràcter personal.

Contacti amb nosaltres i li remetrem un pressupost al seu cas i sense compromís.

I a més realitzem adaptacions a:

  • Serveis de vídeo vigilància
  • Comunitats de Propietaris
  • La LSSICE (Llei de Serveis de la Societat d’Informació d’Espanya).
assessoria-lopd-proteccio-de-dades-personals-bb-assessors-barcelona