Assessoria jurídica

En la nostra assessoria jurídica, comptem amb professionals del Dret Penal, Civil, Laboral, Administratiu i Mercantil; de la màxima professionalitat i eficàcia que posem al servei dels nostres clients.

Els nostres serveis:

 • Constitucions de societats.

 • Modificació i adaptació d’Estatuts.
 • Transformacions, ampliacions i variacions.
 • Compravenda de participacions
 • Fusions, escissions, absorcions, liquidacions i dissolucions de societats.
 • Nomenament d’administradors.
 • Responsabilitats dels administradors i socis enfront de tercers.
 • Acomiadaments.

 • Plans d’ajust.
 • Conflictes laborals.

 • Accidents de treball.

 • Processos d’invalidesa.
 • Recursos contenciosos administratius.
 • Prevenció de riscos laborals.
 • Reclamacions contra les administracions locals, autonòmiques i estatals.
 • Arrendaments urbans, resolucions de contractes, traspàs de negocis.
 • Herències, testaments, declaracions d’hereus, particions.

 • Separacions i divorcis.
 • Reclamacions de quantitat, impagats.
 • Dret de les obligacions i contractes

 • Responsabilitat civil, contractual i extracontractual

assessoria-juridica-barcelona-bb-assessors

Assessoria jurídica

En la nostra assessoria jurídica, comptem amb professionals del Dret Penal, Civil, Laboral, Administratiu i Mercantil; de la màxima professionalitat i eficàcia que posem al servei dels nostres clients.

Els nostres serveis:

 • Constitucions de societats.

 • Modificació i adaptació d’Estatuts.
 • Transformacions, ampliacions i variacions.
 • Compravenda de participacions
 • Fusions, escissions, absorcions, liquidacions i dissolucions de societats.
 • Nomenament d’administradors.
 • Responsabilitats dels administradors i socis enfront de tercers.
 • Acomiadaments.

 • Plans d’ajust.
 • Conflictes laborals.

 • Accidents de treball.

 • Processos d’invalidesa.
 • Recursos contenciosos administratius.
 • Prevenció de riscos laborals.
 • Reclamacions contra les administracions locals, autonòmiques i estatals.
 • Arrendaments urbans, resolucions de contractes, traspàs de negocis.
 • Herències, testaments, declaracions d’hereus, particions.

 • Separacions i divorcis.
 • Reclamacions de quantitat, impagats.
 • Dret de les obligacions i contractes

 • Responsabilitat civil, contractual i extracontractual

assessoria-juridica-barcelona-bb-assessors