El model 347 es un del impostos més importants per a les empreses espanyoles. Es tracta de una declaració informativa que deuen presentar aquelles persones o entitats que realitzin operacions amb tercers i que superin el import dels 3005.06€.

Aquest model te com a objectiu proporcionar a la Administració Tributaria informació sobre les operacions realitzades per una empresa amb tercers.

Es un model anual que s’ha de presentar durant el mes de febrer corresponent a l’exercici anterior.

¿Qui esta obligat a presentar-ho?

Estan obligats a presentar aquest impost totes aquelles persones físiques o jurídiques, així com també entitats sense personalitat jurídica, que durant el any fiscal, hagin fet operacions interiors amb tercers que superin als 3005.06€.

¿Com es realitza la declaració?

La presentació del model 347 es realitza de manera telemàtica a traves del portal de la Agencia Tributaria.

Per poder presentar-ho, es necessari disposar de un certificat digital o de un sistema de identificació electrònica.

En la declaració, s’haurà de informar de totes les dades relatives a les operacions interiors realitzades amb tercers, així com també, del import de cadascuna de elles.

¿Que passa si no presento el model 347?

La no presentació del impost 347, ocasiona sancions econòmiques per part de la Agencia Tributaria.

Per tant, es molt important complir amb la obligació de presentar aquesta declaració en el termini de temps correcte i omplint correctament tota la informació necessària.

Conclusions

 Com conclusió, aquest model es una eina fonamental per la Administració Tributaria conta el frau fiscal i la evasió del impostos.

Gracies a aquesta declaració informativa, se obté informació detallada sobre les operacions realitzades de les empreses amb tercers, això fa que es puguin detectar irregularitats i prendre les mesures oportunes per a corregir-les.

Per tant, es important que totes les empreses compleixin amb la obligació de presentar el model 347 de manera correcta i dins del termini establert per Llei.

Leave A Comment