No més paperassa

En l’equip de BB Assessors som experts en el tractament de tots els aspectes de la declaració de la renda. Des de la consulta inicial fins a la finalització, Gestoria Barcelona declaració renta que s’encarrega de tot per tu.

La campanya de la declaració de la renta 2022 arrencarà el pròxim 6 d’abril amb la presentació de les declaracions per Internet i es estendrà fins al pròxim 30 de juny
La declaració de la renta és un document que proporciona informació sobre els ingressos i impostos d’un individu. Pot ser utilitzat per a fins personals o comercials.
Sovint s’usa per a calcular l’impost degut per un individu, així com per a determinar l’elegibilitat per a uns certs programes, com l’ajuda financera per a estudiants.
L’estat de resultats inclou informació bàsica sobre el contribuent, incloent nom i direcció, ingressos bruts i ingressos gravables, deduccions i crèdits reclamats, exempcions reclamades, ajustos realitzats a l’ingrés brut o ingressos gravables (inclosos els realitzats a causa de l’activitat comercial), i la suma total de l’impost degut.

Qui està obligat a fer la declaració de la renta?

Els que hagin cobrat 22.000 euros anuals. Qui tingui més d’un únic pagador en l’exercici 2021, llavors el límit es redueix a 14.000 euros si l’import percebut pel segon i els restants pagadors supera els 1.500 euros.

Quan no estic obligat a fer la renta?

Contribuents només amb rendes del treball

-Si han tingut dos o més pagadors: els contribuents amb ingressos inferiors a 14.000 euros no estan obligats, encara que aquesta quantitat límit passa als 22.000 sempre que a partir del segon pagador no s’arribi als 1.500 euros.

Qualitat en la qual pot confiar

BB Assessors som una gestoria Barcelona declaració renta que ofereix un servei eficient i sense complicacions amb especialistes qualificats que estan al dia amb tots els canvis i lleis fiscals importants. Utilitzem la nostra experiència per a ajudar-ho a aprofitar al màxim la seva declaració d’impostos, ja sigui maximitzant els reemborsaments o minimitzant el que deu.

Leave A Comment