El 72% de les empreses espanyoles es veuen obligades a acceptar pagaments més llargs del que els agradaria.

Les petites i mitjanes empreses (PIME) accepten pagaments per més temps del que els agradaria. Així ho assenyala l'”Informe de Pagaments Europeus” de Intrum, on el 72% de les empreses espanyoles semblen veure’s obligades a acceptar pagaments per més temps del que els agradaria.

El 44% dels enquestats va dir que l’informe també mostrava que les grans empreses són les que més necessiten augmentar els pagaments. Li segueixen altres pimes amb un 42% i empreses del sector públic amb un 10%.

Novament, en el 80% dels casos, les empreses més grans que reben aquest tipus de sol·licituds han de respondre a aquesta demanda.

No obstant això, les xifres mostren una millora respecte a les registrades en 2020. L’any passat, més pimes es trobaven en aquesta situació, en concret, la proporció d’empreses era 18 punts percentuals superior a l’actual. Així mateix, quant a les grans empreses, la situació és 9 punts percentuals superior a la de 2021.

Risc predeterminat

Una de les majors preocupacions de les empreses és que els seus clients no puguin fer front a les seves obligacions de pagament. Aquest és el cas del 63% de les empreses enquestades. A més, el 65% de les empreses creu que el risc d’incompliment augmentarà en els pròxims mesos.

Per part seva, sis de cada deu empreses espanyoles no confien en la capacitat de pagament dels clients amb comptes financers oberts.

La xifra de desconfiança és superior al rècord de tot 2020. L’any passat, el 48% de les empreses enquestades creia que el risc d’incompliment augmentaria en el curt termini. En canvi, enguany les dades reflecteixen que Espanya se situa per sota de la mitjana europea, amb un 66%, en risc d’impagament. A més, és un dels mercats en el qual menys organitzacions temen un augment del risc d’impagament en els pròxims mesos.

Leave A Comment