Les empreses s’enfronten a llargs tràmits i a majors costos.

Les petites i mitjanes empreses (PIMES) enfronten moltes dificultats en el curs de les seves operacions. Segons un estudi de creixement empresarial elaborat per Cepyme, els llargs tràmits o el cost de creació d’una empresa són alguns dels obstacles per al desenvolupament de les pimes.

El document destaca que si bé moltes persones tendeixen a desenvolupar-se a nivell empresarial, els obstacles que troben en el camí no li ho han posat fàcil.

Segons l’FMI, actualment existeixen més de 100 regulacions relacionades amb la grandària de les empreses, incloses les fiscals, laborals, comptables, financeres, d’assegurances i de competència, que frenen el creixement.

Per exemple, si una empresa té més de 10 empleats, ha de nomenar un representant dels treballadors amb almenys 15 hores pagades, per exemple, les empreses amb més de 50 empleats han de tenir un comitè de treball amb almenys 5 membres.

Cost de l’empresa

L’informe mostra que les empreses espanyoles s’enfronten a majors dificultats per a iniciar un negoci que la mitjana europea. Encapçalen la llista països com Finlàndia, Irlanda i Grècia, on basten tres tràmits per a constituir una empresa, mentre que a Espanya es requereixen un mínim de set tràmits. A més, el cost a Espanya és major. Per tant, la creació d’una societat limitada en aquest país equival al 3,9% de la renda de cada resident, mentre que en altres països com Suècia, Romania, Dinamarca, Irlanda o el Regne Unit aquesta quota no supera el 0,5%.

Així mateix, el capital mínim per a constituir una empresa a Espanya és de 3.000 euros, equivalent al 11,6% de la renda per càpita. Aquestes dades contrasten amb altres situacions com Portugal, Bèlgica, Holanda, Irlanda o el Regne Unit que no exigeixen requisits mínims. A nivell europeu, la renda mitjana és el 8,1% de la renda mitjana.

Finalment, les comunitats autònomes amb més tràmits per a constituir una empresa són Pamplona, ​​Melilla o Ceuta, mentre que les que menys tràmits són Santander, Madrid i Sevilla.

Leave A Comment