S’ha parlat molt sobre canviar de quota d’autònoms en aquest 2023. Les cotitzacions als ingressos reals impliquen que els autònoms han de realitzar projeccions de prestacions i cotitzar a la Seguretat Social sobre la base d’aquestes estimacions.

La clau d’aquest nou sistema és que Hisenda i la Seguretat Social General (TGSS) creuaran les dades dels autònoms per a comprovar que la rendibilitat estimada original de l’autònom coincideixen amb els rendiments definitius declarats en la declaració de la renda per l’activitat del seu negoci.

Això produeix tres escenaris diferents:

1) Haver de pagar més a Seguretat Social
Si la rendibilitat neta és superior a la de la part seleccionada, la teva aportació serà inferior a l’esperada, per la qual cosa la Seguretat Social t’avisa i hauràs d’ingressar la diferència. El venciment dels endarreriments pendents és l’últim dia del mes següent a la data de notificació al treballador per compte propi.

2) Recuperar l’excés de cotització a la Seguretat Social
Si el teu benefici net esperat és inferior al del tram seleccionat, significa que la teva aportació a la Seguretat Social és superior a la que et correspon. En aquests casos, el Segur Social, d’ofici, emetrà reemborsaments als treballadors per compte propi abans del 30 d’abril de l’any fiscal següent.

3) Obtenir resultats neutres sense regularització
Si l’ingrés net final de l’any fiscal està en el tram seleccionat per a l’any complet, ha cotitzat la porció necessària. En aquest cas, seria improcedent normalitzar qualsevol quantitat amb la Seguretat Social.

Per què canviar la base de cotització?

En el nou sistema, la principal raó per a canviar la base de cotització és ajustar la rendibilitat esperada als ingressos reals que percebem.

En aquest sentit, pots identificar-te amb algun d’aquests dos tipus d’autònoms:

  • Autònoms que volen evitar-se problemes a final d’any. Ho va pensar bé, i tenia molt clar que preferia augmentar la quota d’autònoms, cotitzar més i recuperar-ho, pagar un cèntim menys, i pagar junts per por d’armar un escàndol.
  • Els treballadors per compte propi prefereixen ajustar la base de cotització en funció dels ingressos reals del seu negoci perquè la Seguretat Social no acumuli aportacions excessives, ja que això significa que el govern paralitzarà els fons de les empreses fins que es paguin. Prefereix modificar-ho perquè el resultat sigui zero, i ni tan sols li importa el que hagi de pagar al final.

Quan es pot canviar de quota d’autònoms?

Pots canviar la teva base de cotització fins a 6 vegades a l’any, en 2022 eren 4. De fet, en el nou sistema, la base de cotització es pot canviar al llarg de l’any, però el que cal determinar és la data en la qual es farà efectiu el canvi. Els terminis són els següents:

  • Entre l’1 de gener i el 28 de febrer. El canvi entrarà en vigor l’1 de març.
  • De l’1 de març al 30 d’abril. La data de sol·licitud revisada és l’1 de maig.
  • De l’1 de maig al 30 de juny, a partir de l’1 de juliol.
  • De l’1 de juliol al 31 d’agost. Els canvis apliquen l’1 de setembre.
  • Entre l’1 de setembre i el 31 d’octubre, els canvis es realitzaran l’1 de novembre.
  • Entre l’1 de novembre i el 31 de desembre, els canvis entraran en vigor l’1 de gener de l’any següent.

Durant aquestes finestres canviants, els autònoms podran aprofitar per a revisar la seva base de cotització i, en la mesura del possible, canviar de quota d’autònoms.

Leave A Comment