Amb l’arribada de les vacances d’estiu, han sorgit molts dubtes sobre temes laborals relacionats amb les llicències dels empleats. Una de les preguntes més recurrents és si els empleats poden treballar en vacances. En aquest article et donem la solució.

És legal treballar estant de vacances?

Els empleats a vegades es pregunten si poden treballar en una altra empresa durant les vacances.

Abans d’abordar aquest tema, és important recordar que totes les persones treballadores tenen dret a les seves corresponents vacances anuals en funció de les hores treballades.

La normativa laboral estableix que en cap cas la durada ha de ser inferior a 30 dies naturals.

Puc treballar per a una altra empresa mentre estic de baixa?

Cal tenir en compte que, durant el període vacacional, no es produeix la interrupció del contracte de treball, només la interrupció de la prestació de serveis, per la qual cosa el treballador pot treballar legalment per a una altra empresa durant el període vacacional.

Aquesta qüestió ha estat resolta en la sentència del Tribunal Constitucional (TC) de 27 d’octubre de 2003, que permet als treballadors prestar serveis a una altra empresa mentre es troben en excedència.

Inicialment, tant la jurisprudència com la doctrina entenien que el fet que un ocupador hagués contractat un treballador que anteriorment havia estat al servei d’una altra empresa i es trobava en situació d’excedència podia ser causal d’acomiadament disciplinari, per entendre’s que havia vulnerat la integritat contractual.

Treballar en vacances: compte amb la competència deslleial

No obstant això, el comitè tècnic aborda aquest tema, permetent als ocupadors contractar treballadors en tals circumstàncies, sempre que no impliqui competència deslleial, ja que s’han de respectar els principis de fidelitat, no concurrència i secret professional. La Llei de Treballadors estableix que: “Els serveis dels treballadors no podran ser prestats a diferents patrons, atesa la competència deslleial o comprometent-se a la dedicació plena en els termes pactats a aquest efecte mitjançant compensació econòmica expressa”.

Així mateix, el TC va interpretar que l’empleat no està obligat a descansar en vacances i que pot gaudir d’aquests dies com vulgui, fins i tot treballant, a condició que no es produeixi competència deslleial, hi hagi un pacte de plena dedicació o pugui perjudicar els interessos d’una de les parts.

A la llum de la jurisprudència, la consideració de la competència deslleial exigeix, en general, 3 requisits generals:

  • Els treballadors realitzen activitats dins del mateix departament.
  • El treballador utilitza el que aprèn en l’empresa per a beneficiar-se.
  • Utilitzar els coneixements adquirits per a perjudicar l’empresa.

Per tant, podem concloure que els treballs a temps parcial són legals i estan permesos. Una empresa pot contractar el treballador que millor s’adapti al lloc de treball, independentment que ja estigui contractat per una altra empresa, es trobi en situació d’excedència o el que sigui, sempre que aquesta contractació no constitueixi un supòsit de competència deslleial.

No obstant això, no podrà fer-ho si el contracte té una clàusula d’exclusivitat: en aquesta clàusula, el signant es compromet a no fer treballs per a un altre ocupador o en el seu propi nom.

Ets una empresa i necessites ajuda? Per a més informació, pots contactar amb la nostra Assessoria Laboral.

Leave A Comment