Vendre productes fora d’Espanya és una oportunitat perquè milers d’empreses obrin nous mercats i obtinguin majors beneficis. No obstant això, en fer-ho, s’han de considerar els detalls relacionats amb l’IVA. És important que l’empresari sàpiga si les vendes a distància que realitza estan subjectes a l’IVA.

L’empresari ha de saber si vendre productes fora d’Espanya estan subjectes a l’IVA. Per a això, cal tenir en compte l’origen de les vendes. D’una banda, poden ser enviaments des d’Espanya a un altre país de la UE. En aquest cas, és necessari saber qui és el responsable de l’enviament i transport de la mercaderia, si és el propi venedor. D’altra banda, qui adquireix els béns ha de ser una persona natural o jurídica.

Fins a juliol de 2021, l’IVA està exclòs de les restriccions establertes per a poder tributar en origen. Fins llavors, el límit era de 35.000 euros, excepte a Alemanya, on era de 100.000 euros. Això no és un obstacle per als empresaris que també opten per tributar en destí.

Compra de productes per Internet

A partir de juliol de 2021, s’ha revisat la llei sobre l’IVA i les obligacions relacionades amb la facturació. Entre aquestes novetats, els canvis fiscals són particularment destacats en la compra de béns produïts en línia.

Així mateix, la nova norma estableix que s’han de tributar a partir de 10.000 € al país on s’embeni la propietat. Aquesta quantitat no inclou impostos. Has d’anar amb compte perquè aquests 10.000 EUR corresponen a l’import total pagat a la UE, la qual cosa t’obliga a pagar impostos al país de destinació.

Això significa que si, per exemple, s’emet una factura a França per 6.000 euros i a Alemanya per 5.000 euros, l’ocupador ja està obligat a pagar impostos en aquests països.

Els empresaris poden pagar en origen si les vendes són inferiors a 10.000 EUR en el càlcul total.

Així mateix, si el règim contempla l’obligació de facturar quan operin dins d’una comunitat, i quan venguin en altres països, les empreses no han d’identificar-se en cada país, sinó que només poden fer-ho al país d’origen, per exemple a Espanya, després de la presentació de la declaració de l’IVA, l’Agència Tributària espanyola distribuirà la quantitat corresponent entre la resta de les autoritats tributàries.

Leave A Comment