El Reial decret N ° 902/2020 sobre l’equiparació salarial entre homes i dones que va entrar en vigor el 14 d’abril de 2021 (6 mesos després de la seva emissió).

El 14 d’abril de 2021 va entrar en vigor el Reial decret 902/2021, per a garantir la igualtat de tracte i oportunitats a homes i dones en l’ocupació i l’ocupació per a aconseguir un desig molt antic. És a dir, la igualtat relativa entre homes i dones. A continuació intentarem explicar el contingut del Reial decret a grans trets i les conseqüències que tindran el seu incompliment.

L’objectiu bàsic és eliminar les diferències de salaris i qualificacions que puguin existir en determinades àrees de negoci. Per a això la llei exigeix un estudi detallat de tot tipus d’empreses que la integren. I es posa l’accent principalment en qui realitza l’activitat. És a dir cerca la total igualtat entre homes i dones que facin idèntic treball tant en categoria, en salaris com en la resta de drets.

És obligatori per a totes les empreses d’un mínim d’1 treballador.

  • Registres salarials de tots els empleats.
  • Auditoria salarial.
  • Sistema d’avaluació de llocs per a classificació ocupacional.
  • Dret de la informació dels treballadors.

Les sancions que es poden imposar sobre la no equiparació salarial són les següents:

L’incompliment de les mesures de transparència salarial, inclosos els ajustos en el registre de pagament obligatori d’acord amb les condicions reglamentàries, donarà lloc a multes que oscil·laran entre els 6.251 i els 178.500 euros.

Si necessita més informació, no dubti a contactar amb nosaltres.

Leave A Comment