En molts països, inclosa Espanya, la venda de tabac és una activitat legal. És per això que moltes persones es plantegen la possibilitat de comprar estanc Barcelona. Però com obrir-ho? Quins tràmits s’han de seguir per a convertir-se en propietari d’un estanc?

Per a comprar estanc Barcelona, ha de tenir una autorització especial que li permeti vendre tabac. Aquesta autorització no és fàcil d’obtenir, si realment vols dedicar-te a les seves vendes, el més probable és que necessitis arreglar molts documents.

Ha de sol·licitar la corresponent autorització del Comissionat per al Mercat de Tabacs perquè és l’entitat responsable d’aquesta. El comissari depèn del Ministeri d’Hisenda, aquest no és l’únic requisit que necessites, perquè a més, també has d’estar registrat com a autònom.

Com comprar estanc Barcelona?

Hi ha dues maneres de comprar estanc Barcelona. La primera és acudir a una subhasta pública per a obtenir una llicència, que rares vegades s’utilitza amb freqüència. L’última subhasta va ser en 2003 i encara no s’ha tornat a realitzar. El segon és comprar un estanc existent.

Què necessito per a participar en una subhasta pública?

Si desitja obtenir una llicència a través d’una subhasta pública, ha de considerar els següents requisits:

 • Ser particular.
 • Tenir un local condicionat per a la zona en la qual se subhasta.
 • Tenir a prop la residència.
 • No ser titular d’un altre estanc.
 • Ser el gestor principal del negoci.
 • No estar en fallida o tenir algun deute amb l’Administració.
 • No estar condemnat ni en procés per contraban.
 • Si obté una llicència que compleixi amb tots els requisits, podrà gaudir d’un contracte de 25 anys.

Quin és el preu per comprar estanc?

Després d’obtenir l’autorització per a establir un comerciant de tabac, s’ha de pagar una tarifa d’inici de 100 a 200 euros. De manera similar, les empreses tabaqueres també han de pagar tarifes anuals per les seves operacions, és a dir, les vendes.

El preu que hauràs de pagar inclourà una part fixa i una part variable. En el cas d’una tarifa fixa, depenent del nombre de residents, oscil·la entre els 120 euros i els 240 euros. Si incorres en despeses variables en funció de les teves vendes, hauràs de pagar entre 0 i 9.000 euros (si superes els 450.000 euros a l’any).

Passos per a comprar un estanc

Si tens l’oportunitat de comprar estanc Barcelona, només necessites signar un contracte de venda i tramitar la llicència a través del comissionat, qui tindrà la decisió final sobre la compra.

Si obro un estanc, quants diners puc guanyar?

Actualment existeixen tres tipus de comissions per venda de cigarrets:

 • 9% per als cigars.
 • 8,5% per als cigarrets.
 • 4% per als efectes timbrats i signes de franqueig.

El marge de benefici no és molt gran, però quan es tracta de vendes de tabac, l’acumulació de vendes pot generar suficients diners.

Després de llegir aquest article i conèixer que has de fer per a comprar estanc Barcelona, no et sentis aclaparat. Nosaltres podem fer tots els tramitis per tu, perquè tu només t’hagis de preocupar de vendre una vegada ja ho tinguem tot llest. Contacta amb nosaltres per a qualsevol dubte

Leave A Comment