Una de les preguntes més freqüents entre els emprenedors és com muntar un estanc o obtenir un traspàs. Aquests són els requisits i procediments necessaris.

Han passat 18 anys des que l’Estat va emetre l’últim permís per a les llicències de tabac. Des de llavors fins avui, no permet una nova obertura. Aquesta és una empresa regulada per l’Estat i molts empresaris volen ingressar. No obstant això, davant la impossibilitat d’obtenir una nova llicència, el més fàcil per a un autònom que vulgui posar en marxa un negoci tabaquer és negociar la transferència amb el propietari del negoci tabaquer que ja ha començat.

Si algun autònom vol formar part del negoci de venda de tabac, ha de saber que des de 2003 el Ministeri d’Hisenda no ha emès convocatòries de noves llicències. Per això, és pràcticament impossible muntar un nou estanc, i per aquesta dificultat, els propietaris de les botigues existents reben desenes d’ofertes per a traspassar el seu negoci cada mes.

Algunes tabaquerías del centre de Madrid, reben ofertes de traspàs entre 300.000 i 450.000 euros. Cal destacar que aquestes cotitzacions depenen de diversos factors, com la facturació del negoci, que depèn de les característiques de la zona on se situa i del lloc on es desenvolupa l’activitat.

No obstant això, cal tenir en compte que la llicència de comerciant de tabac abans era vitalícia i se cedia per herència, i ara té una vigència de 30 anys: 25 anys per un any fix i altres 5 anys modificables. El preu de transferència també depèn d’aquest últim, perquè com més s’usa la llicència, major és l’oferta de venda.

Procediments legals per al traspàs d’un estanc

La venda de tabacaires és una concessió de l’Estat i es requereix un notari per a verificar la venda de llicències. Una vegada que el preu és determinat per totes dues parts, el notari ha de redactar un informe al comissionat del mercat de tabac, que està sota la jurisdicció del Ministeri d’Hisenda.

D’igual forma, l’informe enviat pel notari al comissionat ha de ser aprovat per l’informe tècnic, el qual ha de tenir en compte el pla i infraestructura del lloc; la situació d’altres empreses tabaqueres dins de la seva jurisdicció, i pagar les quotes i impostos en el moment oportú. Una vegada complerts aquests tràmits es procedirà a la cessió, tenint en compte que el nou titular del permís haurà d’estar registrat com a autònom en l’apartat corresponent per a poder realitzar l’activitat.

Són rendibles els estancs?

Segons diversos professionals de la indústria, de fet, les empreses tabaqueres no sempre són tan rendibles com semblen, perquè una gran part dels seus guanys s’utilitzen per a pagar els impostos corresponents a l’estat.

El govern cobra el 75% de les nostres factures. El nostre benefici és el 8,5% dels cigarrets i el 9,5% dels puros; però en tots dos casos, hem de brindar-li al país el 2% de les utilitats, per la qual cosa el nostre marge d’utilitat neta és del 6%”, comenta un comerciant.

La Federació d’Associacions Tabaqueres d’Espanya va afegir que l’amortització de la llicència d’estanc depèn del context del marc empresarial, inclòs el preu de la llicència. Si l’estanc es troba en el centre d’una ciutat o en un municipi turístic, tindrà major volum de facturació que aquells que s’estiguin en pobles o llogarets. La rendibilitat del negoci no depèn tant de l’activitat com de les seves circumstàncies.

Per què Hisenda no dóna noves llicències?

Les fonts internes de l’Associació Espanyola d’Associacions Tabaqueres creuen que existeixen rumors que el Ministeri d’Hisenda pot definir nous canals de venda per a les empreses tabaqueres enguany, però aquest rumor existeix des de fa molts anys, i el govern encara no ha emès un comunicat sobre aquest tema.

Leave A Comment