Des de la fundació dels estancs de tabac a Espanya en 1634, la xarxa d’expenedories de tabac i timbre han augmentat significativament. La demanda de cigarrets ha portat a la concessió de més llicències d’estanc per a satisfer a tots els clients.

Avui dia, les empreses tabaqueres continuen sent una font important d’ingressos, per la qual cosa molts empresaris consideren la possibilitat de crear empreses tabaqueres i es guanyen la vida amb elles. Però, quina és la facturació d’un estanc? Quantes empreses tabaqueres hi ha actualment a Espanya? Com es pot obtenir una llicència?

Quants estancs hi ha a Espanya?

En l’actualitat, les empreses tabaqueres compten amb una extensa xarxa, estratègicament distribuïda per tot el territori espanyol, capaç de proveir a totes les persones que necessiten aquests productes. La xarxa està formada per 16.049 punts de venda o comerciants de tabac, que cobreixen a 47 milions d’espanyols.

En general, les empreses tabaqueres estan situades en llocs estratègics, per la qual cosa sempre són rendibles.

Els especialistes en màrqueting del tabac conviden periòdicament a licitacions en tot el país per a obrir noves institucions.

Quant facturen?

Segons les dades facilitades per l’especialista en mercat del tabac, la facturació anual de les empreses monopolistes del tabac és de 12.500 milions d’euros. Entre ells, el país es va beneficiar de 9.400 milions d’euros, la qual cosa converteix als punts de venda de tabac i timbre en un negoci imprescindible.

A més, cal recordar que en l’actualitat no sols podem trobar cigarrets, puros o segells en estancs. També tenen dret a vendre un altre tipus de productes per a augmentar la rendibilitat del negoci.

Quins altres productes es poden vendre?

El 2014 es va modificar el Reial decret 1199/1999 per a permetre a les empreses tabaqueres “comercialitzar lliurement altres productes o prestar serveis. L’únic requisit per a poder fer-ho és presentar declaració responsable al comissari del mercat del tabac”.

Des de llavors, les empreses tabaqueres ja no depenen únicament de la venda de tabac per al seu manteniment, encara que el tabac continua sent la principal font d’ingressos. De fet, entre els comerciants de tabac sempre hem trobat la possibilitat de segells, targetes telefòniques o càrrega de telèfons, però ara el grau de comercialització és major i evidentment s’intensifica l’arribada de nous productes.

Per descomptat, és fonamental que la comercialització de productes fora de la indústria tabaquera no afecti la protecció i comercialització adequades del tabac ni a la seguretat dels clients. Això vol dir que no és possible vendre aliments frescos, com a pa, fruites o carn. Tampoc està permesa la venda de material pirotècnic.

Llavors, què podem vendre en un estanc?

A més del que ja sabem, hi ha molts més productes que es poden vendre en estancs. A continuació, trobaràs una llista d’alguns productes que es poden vendre en estancs:

  • Refrescos
  • Regals
  • Nous o dolços.
  • Accessoris de telèfon movil.
  • Targetes de transport.
  • Peluixos
  • Targetes prepagament (Spotify, Play Store, Amazon, PlayStation …).
  • Llibres

Aquestes són algunes opcions per a una major rendibilitat. De la mateixa manera, les empreses tabaqueres també poden servir com a punts de recollida de paquets, la qual cosa és una opció molt de moda i aporta enormes beneficis a les empreses.

Leave A Comment